APK en overig motorisch onderhoud aan uw camper

 
APK
Bij de APK Keuring (Algemene Periodieke Keuring) wordt uw voertuig getest op veiligheid en milieueisen.
Zo moeten de remmen goed zijn en mag het voertuig niet te veel vervuilende stoffen uitstoten.
De APK Keuring is sinds de jaren tachtig in heel Europa verplicht. Een APK is een momentopname van de staat waarin de auto zich op dat moment bevind. 
 
Onze werkwijze:
In onze werkplaats bevindt zich een compleet uitgerust APK station met alle voorzieningen hiervoor aanwezig. 
Uw camper komt eerst bij ons op de brug waarna hij een eerste keuring ondergaat. Werkzaamheden die hieruit voortkomen worden eerst met u besproken alvorens wij deze uitvoeren. Ook de adviespunten nemen wij hierin mee. Dit zijn de punten die niet noodzakelijk zijn voor het afmelden van de camper, maar wel toevoegen aan de veiligheid van uw vervoer. 
 
Onze prijzen: 
APK Benzine € 29,95*
APK Diesel € 65.-*
*prijzen excl. voortkomende werkzaamheden na toetsing,
alleen uitgevoerd na overleg. 
 
Kleine / Grote beurt
Ons advies is de kleine beurt jaarlijks uit te voeren. Omdat de camper niet dagelijks gebruikt wordt is het verstandig de vloeistoffen jaarlijks te vervangen. 
 
Om de 2 jaar adviseren wij een Grote beurt aan uw camper uit te laten voeren. 
 
Tevens is het belangrijk te kijken naar de staat van uw banden.